Tilgængelighed

Brugerbehov og ligeværd

Dissing+Weitling, Køge Nord Station, interiør, Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Dissing+Weitling stiller skarpt på brugernes behov og rådgiver i tilgængelighed og universelt design. Vores designløsninger styrker mobilitet og social inklusion i hverdagen.

“For os er arkitektonisk kvalitet også funktionalitet, og vi ser tilgængelighed og universelt design som en faglig udfordring og et ansvar, vi skal løfte. Derfor skaber vi arkitektur, som fremmer brugernes adgang, bevægelse og deltagelse i samfundet.”

– Kresten Kirkegaard, partner og arkitekt MAA

Vi rådgiver om tilgængelige løsninger


Vi arbejder med tilgængelighed og universelt design for alle bygningstyper. Vi sikrer som et minimum, at jeres byggeri efterlever bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser. Og spirer visionen for social inklusion hos jer, udvikler vores specialist implementeringsstrategier, som kan fremme social mangfoldighed.

I et projekts tidlige faser undersøger vores Auditor i Tilgængelighed og Master i Inkluderende Arkitektur (uddannelse tidligere benævnt Master i Universelt Design og Tilgængelighed), hvem byggeriets brugere er, og hvilke behov, de har. På baggrund af analysen anvender vi byggeriets ressourcer bedst muligt og skaber smukke, økonomiske og brugervenlige løsninger, der forholder sig til alle sanser – alt fra indretning og materialevalg til farver, kontraster og skiltning.

Begreberne kort fortalt

I Danmark er universelt design en overbygning på tilgængelighed, og selvom de to begreber omhandler brugernes mobilitet, så er deres tilgang til socialt ligeværd forskellig. Tilgængelighed beskriver adgangen for brugere med funktionsnedsættelser, og det er ofte ensbetydende med handicapvenlige løsninger. Universelt design opdeler ikke brugerne i funktionshæmmede og ikke-funktionshæmmede grupper, men ser på alle brugeres fysiske behov. Handicappet er ikke noget vi er, det er noget vi bliver, hvis fysiske barrierer i byggeriet eksisterer.

I praksis betyder det, at tilgængelighed berører de tekniske og juridiske minimumskrav, der er defineret i bygningsreglementet. Universelt design er derimod et socialt værdisæt og en holistisk designmetode, der tilgodeser alle de forskellige brugerbehov igennem livet.

Læs også

Fageksperter understøtter arkitekternes verdenskongres, UIA 2023, CPH.

Universelt design behøver ikke gøre et projekt dyrere

 • Kontakt

  Cora Cecilia López Valloire
  Arkitekt MAA, Auditor i tilgængelighed, Master i inkluderende arkitektur
  +45 3283 5000
 • Kontakt

  Kresten Kirkegaard
  Arkitekt MAA, senior projektchef (kulturarv og transformation)
  +45 2962 3912