Storstrømsbroen

Det største brobyggeri i Danmark siden Øresundsbroen

Dissing+Weitling, Storstroemsbroen, visualisering

Storstrømbroens linjeføring danner en flydende og dynamisk figur, der forbinder de to kyster på Masnedø og Falster.

 • Sjælland-Falster via Masnedø, Danmark
  Vejbroer og tunneller
  2012 - Under opførelse
 • Bygherre
  Vejdirektoratet
  Samarbejdspartnere
  COWI / Hasløv & Kjærsgaard
  Størrelse
  3,8 km
 • Vejdirektoratet bygger en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland med Falster via Masnedø. Dissing+Weitling er på holdet, der har udarbejdet forslag til den nye bro.

  Den nye Storstrømsbro bliver anlagt vest for den nuværende. Løsningen, der er valgt, er en bjælkebro med to vejbaner, dobbeltsporet jernbane med en maksimal hastighed på 200 km/t og cykel- og gangsti. Det komplekse projekt er det største brobyggeri i Danmark siden Øresundsbroen med en deadline i 2022 for biltrafik og 2023 for jernbanen. Udover projekteringen af broen til både vej og jernbane rummer projektet nedrivning af den eksisterende bro.

  Læs også Dissing+Weitling formidler brodesign i nyt besøgscenter

 • Dissing Weitling construction
  Storstrømsbroen får elektrificeret jernbane i to spor anlagt til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t. Desuden får broen en gang- og cykelsti.
 • Designet

  Designet er kendetegnet ved klar sammenhæng mellem broens enkeltkomponenter, især i relation til hovedspændene, hvor der er arbejdet med skråstagsbroen og bjælkebroen som ikoniske elementer. Broens linjeføring er enkel i sit udtryk, indgår naturligt i landskabet og danner samtidig en flydende og dynamisk figur, der forbinder de to kyster på Masnedø og Falster:

  – Storstrømsbroen er i harmoni med landskabet og er både enkel, raffineret og skulpturel, med en særlig asymmetri. Broens landfæster er diskrete elementer, der indføjer sig i den topografiske kontekst, fortæller sagens arkitekt Jesper B. Henriksen fra Dissing+Weitlings broteam.