Xiamen stisystem

Et netværk af rekreative færdselsårer

Dissing+Weitling, Xiamen stisystem, pavillon fra oven

Et 23 kilometer langt netværk af stier og gangbroer giver beboere og besøgende i Xiamen adgang til naturen.

 • Xiamen, Kina
  Fodgænger- og cykelbroer
  2017 - Under opførelse
 • Bygherre
  The City Government of Xiamen
  Samarbejdspartner
  XMEDI – Xiamen Municipal Engineering Design Institute
  Størrelse
  23 km
 • Xiamen stisystem forbinder den sydkinesiske storby Xiamen med de grønne omgivelser. Dissing+Weitling har tegnet det 23-kilometer lange netværk af stier for at give beboere og besøgende i Xiamen adgang til den nærtliggende natur og mulighed for pusterum.

  Vi har fokuseret på at forbedre fodgængernes mulighed for at bevæge sig i byen, og gangstierne fremmer grøn mobilitet i Xiamen. Vores design er tilpasset og fleksibelt, så det fungerer i byens og landskabets skiftende terræn. Stiforbindelserne bruger landskabets bjergrige og frodige natur som potentialer og restriktioner, og derfor bølger syv broer og løftede stier sig i takt med byens kontur. Sådan giver Xiamen stisystem fodgængere adgang til oplevelser og udsigter i højden.

 • Dissing+Weitling, Xiamen stisystem, skov nat

  Dissing+Weitling vandt Xiamen stisystem i en international konkurrence. Projektet er et blandt flere eksempler på, hvordan vi skaber grøn mobilitet i Kina.