Københavns Universitet, Science Campus

Renovering og transformation af 450.000 m² bygningsmasse

Dissing+Weitling, KU rammeaftale, væksthus

Dissing+Weitling rådgiver om renovering og transformation af 450.000 m² på Science Campus.

 • København, Danmark
  Arbejdsmiljø og uddannelser, Transformationer, Kultur
  2018 - I proces
 • Bygherre
  Københavns Universitet
 • Dissing+Weitling er rådgivere for Københavns Universitet i forbindelse med renovering, bevaring og transformation af institutionens store bygningsmasse. Den nuværende rammeaftale omfatter omkring 450.000 m² på Science Campus og er en fortsættelse af den tidligere rammeaftale City Campus.

  Som universitets flerårige samarbejdspartner har Dissing+Weitling stort kendskab til universitets forskellige bygninger – fra laboratoriebygninger til fredede væksthuse.

  Den nuværende rammeaftale omfatter teknisk rådgivning i forhold til Botanisk Have og de omkringliggende bygninger, heriblandt Botanisk Museum og H. C. Ørsted-bygningen på Nørre Campus, foruden det stemningsfulde område ved Landbohøjskolen på Frederiksberg. Dertil kommer renovering af forskerbasen Arktisk Station på Grønland.

 • Dissing+Weitling, KU, forplads
  Bedre cykelparkering, ny brostensbelægning, beplantning, bænke og lys til døgnets mørke timer – Kommunehospitalet har fået ny forplads tegnet af Dissing+Weitling.
 • Københavns Universitet råder over en samlet bygningsmasse på omkring 1 million etagekvadratmeter, foruden forpladser og grønne områder.

  I Botanisk Have står Dissing+Weitling for en totalrenovering af det fredede Victoria-drivhus og har tidligere arbejdet med de historiske og fredede bygninger i indre København ved Vor Frue Plads samt bygningerne ved Østre Vold. Her har Dissing+Weitling blandt andet stået for istandsættelser på Kommunehospitalet, Palmehuset i Botanisk Have samt Geologisk Museum.