Novo Nordisk: laboratorier, pharma og biotek

Dissing+Weitling, Novo Nordisk PS Warehouse, facade

Dissing+Weitlings arbejde inden for biotekområdet går tilbage til dagene med Arne Jacobsen og Otto Weitling, og især samarbejdet med Novo Nordisk har været med til at bane vejen for tegnestuens erfaring med industrielle anlæg og arbejdsmiljøer i biokemisk industri.

 • Dissing+Weitling har gennem årtier arbejdet for Novo Nordisk i både Danmark og Tyskland, og har som husarkitekt varetaget utallige laboratorie-, produktions- og administrationsbyggerier - såvel transformationer som nybyggeri. Temaet her viser udvalgte nedslag i samarbejdet.

 • Dissing Weitling Novo Hilleroed
 • Insulinpåfyldningsfabrik i Hillerød

  Den 17.000 kvadratmeter store insulinpåfyldningsfabrik NovoLet® Complet (1996-1998) opfylder Novo Nordisks specielle arbejdsfunktioner med fyldeafsnit, samleautomater, pakkeri, højlager, vaskeri, kantine, affaldsafsnit, laboratorium, kantine og administration og er indrettet, så produktionen kan udføres i et nøje tilrettelagt flow.

  Hovedindgangen er placeret mod syd i en dobbelthøj forbindelsesgang. Produktionen af insulinpåfyldning foregår i et selvstændigt klassificeret bygningsafsnit med efterfølgende samle- og pakkeafsnit og opbevaring i kølehøjlager. Processen er fuldautomatisk, hvor kommunikationen mellem funktionerne udføres af automatisk styrede transportvogne og rullebånd.

  De primære bygninger er opmuret i en gulgrøn teglsten, der matcher den eksisterende DCP-fabrik. Højlager og energicenter er i sortbrun tegl. Forbindelsesgangen er opført som en let bygning med facader i glas og aluminium.

 • Novo Nordisk Park i Måløv

  Novo Nordisks store erhvervsbyggeri i Måløv er placeret i et naturskønt område, afgrænset mod syd af den gamle Frederikssundsvej og stejlt faldende mod nord. Fra højdepunktet er der udsigt over et svagt kuperet lavland.

 • Novo Ballerup Måløv gul kornmark
  Novo Nordisk Park i Måløv

  Dissing+Weitling har arbejdet nøje med landskabet og udarbejdet en bebyggelsesplan, der placerer bygningerne på plateauet og friholder skrænterne.

 • Novo Ballerup Maaloev facade
  Novo Nordisk Park i Måløv

  Den halvcirkulære bygning med fire laboratoriefløje udgør en markant form, et stærkt helhedskoncept, som har nærmest bymæssig karakter. Både ude og inde er arkitekturen nøgtern og funktionalistisk med gennemarbejdede detaljer.

 • Hovedindgangen er fremhævet af et gitterværk og placeret asymmetrisk i bygningen for at undgå et monumentalt
  præg. Facaden er opdelt af lodrette lyspilastre, som med hvide glas også er synlige om dagen. Mod landskabet har bygningerne murede facader, som i sammenhæng med beplantningen giver en blød overgang til landskabet.

  Indenfor åbner et højt, lyst rum sig med store vinduer mod det vidtstrakte landskab. Receptionshallen går gennem alle tre etager og er i åben forbindelse med en bred, toetagers høj gang, en vandrehal i
  hele den krumme bygnings længde. De hvide vægge får liv fra de små kvadratiske vinduers farvede lysningsfalse. På gulvet er der lagt bøgetræ, som giver en varm kontrast til de hvide vægge.

 • Dissing Weitling Novo park måloev
  Novo Nordisk Park i Måløv

  Kantiner, pauserum, kontorer og laboratorier er placeret med udsigt til landskabet, mens produktions- og lagerbygninger er placeret mod vejsiden.

  Dissing+Weitling har desuden udviklet specielt lysdesign til byggeriet.

 • Novo Nordisk PS Warehouse

  Blandt de nyere opgaver, som Dissing+Weitling har udført for Novo Nordisk, er det 21.000 kvadratmeter store Novo Nordisk PS Warehouse. Fabrikken løser et behov for en funktionsadskilt lagerbygning med en gennemtænkt logistik, der også er ramme om en god arbejdsplads.

  Arkitekturen er præget af modernistisk rationalitet og disposition, der skaber de bedste betingelser for bygningens komplekse indre logistik.

 • Novo Ballerup Maaloev facade closeup
  Novo Nordisk PS Warehouse

  Facaden viser bygningens kompleksitet og størrelse og
  er brudt ned i mindre dele, så den stadig fremstår med stor
  enkelhed og en vis detaljerigdom.

 • Lys og trivsel

  Selvom dagslys ikke må komme ind i selve lagrene, er lys brugt målrettet til at skabe rumlig kvalitet og trivsel for medarbejderne. Derfor har bygningens øvrige rum ovenlys og store vinduespartier, som også fremmer orienteringen i det store bygningskompleks.

  De lukkede lagerfacader er beklædte med skærmtegl, som relaterer sig til de øvrige facader i Novo Nordisk' øvrige fabriks- og administrationsfaciliteter i Hillerød. Facaderne giver bygningen et stringent og subtilt udtryk.

 • Dissing Weitling Novo PS Warehouse lagerhal
  Novo Nordisk PS Warehouse

  Bygningen er inddelt i en række høje lagrer, som er forbundet af en tekniktung 'rygrad'. Andre mindre rum er til specifikke funktioner som køle-, frost-, syre/ base-, brand- og enzymlager med tilhørende varemodtagelse samt renrumslaboratorier og kontorfaciliteter.

 • Udvalgte projekter for Novo Nordisk

  Industribygning, Hillerødgade 42, København (AJ 1968) 1986

  Novo Chemishe Industrie, Mainz (AJ+OTW 1969-1970)

  Produktionshal, Kalundborg (AJ 1970) 1971-75

  Hvidøre Hospital, i dag Novo Nordisk kursuscenter (AJ 1938) 1978-1979

  Forsknings- og administrationsbygning, Bagsværd (AJ 1959) 1979-1983, udvidet 1992-1993 / 1994-1995, 1995-1997 / 2006 / 2013-2014

  Novo Diagnostic System A/S Design, diverse diagnoseudstyr 1981

  Forskningslaboratorium og bibliotek, Måløv (AJ+OTW 1969-1970) 1990-1991, udvidet 1992-1995

  Pharma GmbH, administrationsbygning, Mainz 1993

  Tabletfabrik C2, Måløv 1993

  Plaststøberi, Hillerød 1993-1994

  Novolet Complet insulinpåfyldningsfabrik, Hillerød 1996-1998

  Ny servicecenter, Hillerød 2009-2010

  Kontor, kantine og tilbygning til eksisterende fabrikker, Hillerød 2011-2013

  Ombygning af kontorbyggeri 9A-D, bagsværd 2014

  PS Warehouse, kontor-, laboratorie- og lagerbygning, Hillerød 2014-2018